Tag: công dụng của tấm pin năng lượng mặt trời

Những lợi ích của tấm pin năng lượng mặt trời

Những lợi ích của tấm pin năng lượng mặt trời

Hệ điện mặt trời nhà ông Dũng hiện có công suất 2kW, đầu tư thiết kế tốn khoảng 20.000 USD. Nhưng theo ông Dũng, giá cả hiện nay có mềm hơn đôi chút, có thể giảm khoảng 2.000 USD so