Tag: công nghệ năng lượng mặt trời tập trung

Tìm hiểu công nghệ năng lượng mặt trời tập trung

Tìm hiểu công nghệ năng lượng mặt trời tập trung

Một trong những ưu điểm của CSP là nguyên vật liệu để sản xuất vật tư thiết bị cho một hệ thống CSP tương đối phổ biến, giá thành rẻ, dẫn đến chi phí đầu tư cho một hệ thống