Tag: điện mặt trời cho hộ gia đình

Sử dụng điện mặt trời cho hộ gia đình

Sử dụng điện mặt trời cho hộ gia đình

Với lợi thế là một quốc gia nhiệt đới, một ngày có thể đến 8 giờ có nắng, do vậy tiềm năng cho việc sử dụng điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam là rất lớn. Giải pháp năng