Tag: điện năng lựng mặt trời

Xác định kích thước phù hợp của tấm pin năng lượng mặt trời

Xác định kích thước phù hợp của tấm pin năng lượng mặt trời

Vấn đề sử dụng pin loại nào là tối ưu, là thích hợp vì mỗi vùng địa lý đều có thời tiết khác nhau cũng cần được đem ra bàn luận.Tất cả đòi hỏi thiết kế phải do các chuyên