Tag: lưu trữ điện năng lượng mặt trời

Thông tin về ắc quy lưu trữ điện năng lượng mặt trời

Thông tin về ắc quy lưu trữ điện năng lượng mặt trời

Thời gian này phụ thuộc vào dung lượng ắcquy và tổng công suất tải. Nếu công suất tải không đổi, dung lượng ắcquy càng lớn thì thời gian sử dụng càng lâu. Nếu dung lượng ắc quy không đổi, công