Tag: nguồn gốc pin năng lượng mặt trời

Lịch sử của pin năng lượng mặt trời

Lịch sử của pin năng lượng mặt trời

Pin mặt trời có thể cung cấp nguồn năng lượng sạch và tái tạo, do vậy là một nguồn bổ sung cho nguồn cung cấp điện chính thông thường. Tại các vùng chưa có điện lưới như các cộng đồng