Tag: sử dụng năng lượng mặt trời

Có thể sử dụng năng lượng mặt trời vào mùa đông hay không?

Có thể sử dụng năng lượng mặt trời vào mùa đông hay không?

Đặc biệt là binh nước nóng năng lượng mặt trời có bộ phận Bình bảo ôn, giúp cho việc giữ nhiệt của nước được 3 ngày. Thế nên 1 ngày nắng mà 3 ngày sau không nắng ta vẫn có

Những thiết bị có thể sử dụng năng lượng mặt trời trong gia đình

Những thiết bị có thể sử dụng năng lượng mặt trời trong gia đình

Tam pin nang luong mat troi là những tấm có bề mặt lớn thu thập, hấp thụ ánh sáng mặt trời và chuyển hóa thành dòng điện có thể sử dụng được thông qua các tế bào quang điện có