Tag: sử dụng năng lượng mặt

Sử dụng năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện

Sử dụng năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện

Giống như tấm năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời thu hút năng lượng từ mặt trời để đun nóng nước sử dụng trong nhà của quý vị. Khi đun nóng nước, máy nước nóng xài