Tag: tấm thu điện năng lượng mặt trời

Điện mặt trời dành cho hộ gia đình

Điện mặt trời dành cho hộ gia đình

Ở nước Đức có gần 300.000 mái nhà điện mặt trời và dự kiến đến năm 2020 sẽ đảm bảo 47% năng lượng mới (năng lượng gió, năng lượng mặt trời…) so với tổng nhu cầu năng lượng chung. Điện