Tag: thiết bị

Những thiết bị có thể sử dụng năng lượng mặt trời trong gia đình

Những thiết bị có thể sử dụng năng lượng mặt trời trong gia đình

Tam pin nang luong mat troi là những tấm có bề mặt lớn thu thập, hấp thụ ánh sáng mặt trời và chuyển hóa thành dòng điện có thể sử dụng được thông qua các tế bào quang điện có