Tag: thông tin pin năng lượng mặt trời

Những thông tin cần biết về pin năng lượng mặt trời

Những thông tin cần biết về pin năng lượng mặt trời

Sau khi nhúng, một lớp mỏng chất màu nhạy quang bám dính vào các hạt TiO2 bằng liên kết cộng hoá trị. Tiếp đó mặt sau được tráng bằng một lớp mỏng chất điện ly iôt và đậy kín bằng

Những thông tin cần biết về tấm pin năng lượng mặt trời

Những thông tin cần biết về tấm pin năng lượng mặt trời

Chất bán dẫn tồn tại trong tấm pin năng lượng mặt trời chính là silic. Silic là vật liệu bán dẫn có lúc dẫn điện và có lúc không dẫn điện. Các nhà khoa học đã cho nhiều thử nghiệm