Tag: tìm hiểu điện năng lượng mặt trời hòa lưới

Tìm hiểu điện năng lượng mặt trời hòa lưới

Tìm hiểu điện năng lượng mặt trời hòa lưới

Và với giải pháp an toàn trong giải pháp hòa lưới một khi điện lưới quốc gia cúp điện thì Inverter sẽ tự động ngắt mạch không phát điện, do đó khi bị cúp điện thì hệ thống cũng sẽ