Tag: tìm hiểu pin mặt trời

Cách thức hoạt động của pin mặt trời

Cách thức hoạt động của pin mặt trời

Sự mất cân bằng này có thể được tạo ra bởi tổ chức bên trong của silicon. Nguyên tử silicon được sắp xếp cùng nhau trong một cấu trúc ràng buộc chặt chẽ. Bằng cách ép một số lượng nhỏ