Tag: ứng dụng pin năng lượng mặt trời

Tìm hiểu ứng dụng pin năng lượng mặt trời trong công nghệ vũ trụ

Tìm hiểu ứng dụng pin năng lượng mặt trời trong công nghệ vũ trụ

Còn đối với sóng điện từ, năm 1964, các nhà khoa học Mỹ từng dùng loại sóng này để chuyển năng lượng thành công cho một chiếc trực thăng. Chúng có ưu điểm là có thể hoạt động tốt trong