Tag: vật liệu

Tạo pin năng lượng mặt trời bằng vật liệu mới

Tạo pin năng lượng mặt trời bằng vật liệu mới

Pin màng mỏng CIGS có hai thuận lợi chính khi đưa vào ứng dụng. Chúng cho năng lượng lên đến 919W/kg, cao hơn bất kỳ loại pin mặt trời nào cùng khối lượng. Các pin màng mỏng CIGS hơn hẳn